Jag ger mig aldrig i kampen mot smärtan Låt mig hjälpa dig!

Tag ett steg i rätt riktning för att må bättre eller varför inte investera i dig själv och tag en behandling i förebyggande syfte.

Nyheter

Det senaste om oss, våra behandlingar och hälsa.

Björnstudien - Naprapati eller evidensbaserad läkarvård vid rygg och nackbesvär

En studie kallad BJÖRN-studien har genomförts i ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Karolinska Institutet av leg. naprapat Eva Skillgate, Naprapathögskolan och Karolinska Institutet, under ledning av professor Lars Alfredsson, Karolinska Institutet, och professor Eva Vingård, Uppsala Universitet.

Studiedesignen är en så kallad randomiserad kontrollerad studie där försökspersonerna lottas till en av två behandlingsgrupper. Syftet med studien var att jämföra effekten av naprapati med effekten av evidensbaserad rådgivning av läkare med målet att få patienten att kunna bemästra sina besvär och att leva ett så normalt liv som möjligt med arbete och fysisk aktivitet. Stor vikt lades på att studien skulle ha en pragmatisk design, det vill säga att den skulle utvärdera behandlingarna så som de utförs i den kliniska verkligheten.

 Boka tid