Kurs i tester och behandling av bäckenet

Sen 2019 finns nu en kurs i diagnostik och manuell behandling av bäckenet. Leg. naprapater Anna Hanfot och Titti Lilje uppdaterar er om senast tillgängliga – liksom pågående – forskning inom området, tester och manuell behandling av SI-leder, korsben, svanskota och symfys.

KURSINNEHÅLL

Vilka riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till naprapater, barnmorskor och andra manuella terapeuter.
Den är lika intressant och viktig för dig som vill kunna hjälpa gravida med foglossningssmärta som för dig som behandlar dansare, ryttare, fotbolls- och ishockeyspelare, eller vanliga manliga och kvinnliga patienter som har ont i länd- och korsrygg eller svanskota.

All behandling i bäckenet
kommer att vara extern.

Vilka håller i kursen?

Anna har lång klinisk erfarenhet av att behandla gravida med foglossningssmärta och hon håller en tvådagars utbildning i ”Manuell medicin under och efter graviditet” sedan 2016.
Titti är disputerad och forskar om bland annat bäckensmärta. Hon arbetar även kliniskt, undervisar på Naprapathögskolan i ämnet och har en bakgrund som anställd naprapat på Kungl. Sv. Balettskolan, där hon behandlade många dansare med ljumsk- och bäckenbesvär.
Vi kommer att varva teori och praktik med många intressanta patientfall.
Gravidbehandlingen kommer vara som ett smakprov på Annas längre utbildning, men ger dig fortfarande tekniker och redskap att använda direkt på kliniken. Under World Congress on Low Back and Pelvic Pain i höst har Titti blivit inbjuden att delta i en forskargrupp som ska arbeta fram riktlinjer för framtida forskning om bäckensmärta,
Intresserad?
Om du är intresserad av denna kurs på din egen klinik kontakta oss via mail.

Kontakta mig nu